O studiach

Europeistyka

Europeistyka (ang. European Studies) to nowatorski i dynamicznie rozwijający się interdyscyplinarny i multidyscyplinarny kierunek studiów, kształcący w zakresie dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych oraz prawnych. Odejście od ukierunkowania na jedną dziedzinę nauki jest jedynym sposobem na poznanie i zrozumienie złożonego procesu europeizacji warunkowanego istnieniem Unii Europejskiej.

KIERUNEK MYŚLENIA!

 • studia interdyscyplinarne i multidyscyplinarne
 • duży wybór języków obcych (w tym języka norweskiego)
 • kierunek przyjazny dla studentów zagranicznych
 • zajęcia prowadzone przez zewnętrznych specjalistów w instytucjach i organizacjach
 • kontakt z ludźmi rynku pracy
 • możliwość indywidualnego wyboru przed-miotów prowadzonych na Uniwersytecie
 • płatne praktyki zagraniczne i krajowe
 • innowacyjne metody dydaktyczne, debaty, symulacje oraz metody wykorzystujące nowe technologie

Specjalności

 • zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
 • zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
 • mobilność społeczna – Nowość!

Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę dotyczącą zarówno dziedzictwa kulturowego Europy, jak i także współczesnych procesów cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych i społecznych, wynikających z miejsca i roli Polski w strukturach europejskich oraz wybranych zagadnień prawnych i ekonomicznych generowanych przez instytucje Unii Europejskiej.

Jak zostać studentem?

Rekrutacja

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Rejestracja

Wejdź na stronę irk.umcs.lublin.pl i zarejestruj się już dziś!

Wybierz kierunek

Spośród dostępnych w katalogu kierunków studiów wybierz Europeistykę!

Możliwości rozwoju w czasie studiów:

Działalność w Kole Naukowym Europeistyki, duży wybór warsztatów tematycznych i przedmiotów fakultatywnych, możliwość udziału w projektach europejskich, współpraca z: Centrum Spotkania Kultur, Warsztatami Kultury, Galerią Labirynt, Radio Centrum, Urząd Miasta w Lublinie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Urzędem Wojewódzkim, wolontariat.


 

Zdobędziesz umiejętności:

 • interpersonalne i komunikacyjne
 • negocjacyjne
 • praktyczne przygotowanie do organizacji wydarzeń kulturalnych i społecznych
 • zarządzania zasobami ludzkimi i pracy w zespole
 • pozyskiwania funduszy zewnętrznych i ich realizacji

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po studiach?

Zdobędzie przygotowanie zawodowe do pracy w kraju i zagranicą w:

 • organizacjach pozarządowych lub przedstawicielstwach instytucji unijnych
 • biurach poselskich, organizacjach i instytucjach kulturalnych oraz społecznych
 • urzędach, jednostkach promujących i zarządzających zdrowiem
 • NGO (fundacje i stowarzyszenia)
 • mediach i wydawnictwach, działach HR

Formularz kontaktowy


Wydział Filozofii i Socjologii
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin


O Wydziale:

Wydział Filozofii i Socjologii dąży w ofercie edukacyjnej do wypośrodkowania pomiędzy dobrym przygotowaniem specjalistycznym a ogólnohumanistycznym wykształceniem. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią specjaliści oraz praktycy w zakresie socjologii, filozofii, kognitywistyki, polityki publicznej, europeistyki, kreatywności społecznej.

Wydział prowadzi studia o profilu ogólnoakademickim i praktycznym, dostosowuje programy nauczania i specjalności do zmieniającego się rynku pracy. Studenci zdobywają umiejętności praktyczne - w tym aplikowania o granty i posługiwania się językami obcymi - otwierające drogę do nowych rynków pracy. Studia II stopnia (magisterskie) umożliwiają realizowanie indywidualnych ścieżek nauczania. Wydział dysponuje bogatą bazą dydaktyczną (nowoczesnymi salami dydaktycznymi, aulą konferencyjną, dobrze zaopatrzoną biblioteką wydziałową, trzema pracowniami komputerowymi oraz specjalistyczną salą dydaktyczną dla osób niepełnosprawnych).

Nasi absolwenci orientują się w złożonej rzeczywistości społecznej, mają zdolność krytycznego myślenia, trafnego formułowania hipotez, kreatywnego rozwiązywania problemów, prowadzenia badań –  są elastyczni i otwarci na zmiany. Znajdują zatrudnienie na wyższych uczelniach, w instytucjach kultury, urzędach, fundacjach i przedsiębiorstwach, są wśród nich specjaliści różnych branż, eksperci, menadżerowie i politycy.

***