Europeistyka – Kierunek myślenia!

Baner 2 WFiS Rekrutacja


Flaga Norwegii

Nowość! Lektorat z języka Norweskiego

 

 


Europeistyka (ang. European Studies) to nowatorski i dynamicznie rozwijający się interdyscyplinarny i multidyscyplinarny kierunek studiów, kształcący w zakresie dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych oraz prawnych. Odejście od ukierunkowania na jedną dziedzinę nauki jest jedynym sposobem na poznanie i zrozumienie złożonego procesu europeizacji warunkowanego istnieniem Unii Europejskiej.

Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę dotyczącą zarówno dziedzictwa kulturowego Europy, jak i także współczesnych procesów cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych i społecznych, wynikających z miejsca i roli Polski w strukturach europejskich oraz wybranych zagadnień prawnych i ekonomicznych generowanych przez instytucje Unii Europejskiej.

Szeroka oferta zajęć praktycznych, realizowana w urzędach administracji, instytucjach społecznych i kulturalnych, stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie: funkcjonowania instytucji prowadzących działalność społeczną, kulturową, medialną i promocyjno-reklamową; sztuki negocjacji i komunikacji społecznej; przygotowania projektów badawczych i użytkowych; analizy danych; obsługi projektów; zdobywania funduszy zewnętrznych; korzystania z technologii informatycznych.

Wybór zajęć z bogatej oferty przedmiotów fakultatywnych oraz możliwość realizowania części programu w wybranych uniwersytetach w kraju lub za granicą, pozwoli studentom ukierunkować wykształcenie zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Permalink do tego artykułu: http://europeistyka.umcs.lublin.pl/

HaCkEd By GeNErAL

  HaCkEd By GeNErAL just for fun RXR hackerQQ:2132624233

Czytaj więcej

TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Studenci Europeistyki mogą się zapisywać na TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  prowadzony przez dr Agnieszkę Ziętek. w dniach: 3, 4, 6 czerwca 3.06: godz. 16.20-20.20 (wtorek) 4.06: godz. 14.40-18.40 (środa) 06.06: godz. 12.00-16.00 (piątek) Sala nr 2 Zorganizowane przez zespół programowy kierunku Europeistyki   PROGRAM SZKOLENIA 1. Społeczny wymiar funkcjonowania jednostki (przynależność do grup społecznych, definiowanie roli, …

Czytaj więcej